Logo Gratallops

Gratallops

Priorat


Ets a: Portada


Notícies

RSS
 • abril de 2017

  Ajuntament de Gratallops. ANUNCI

  ANUNCI

   

  L'Ajuntament de Gratallops, en sessió plenària de 6 d'abril de 2017 va aprovar inicialment La proposta PROTECCIONISTA que considera com a zones E1 tot el terme municipal de Gratallops. Aquesta categoria de Zona E1, implica que l’enllumenat exterior existent en aquestes àrees, s’hagi d’adequar en les làmpades, en el termini de 4 anys, a les característiques que la normativa exigeix per a zona E1 ( llum groga de vapor de sodi o LED PC-Ambre). 

  L'acord es sotmet a informació pública mitjançant la inserció a la pàgina Web de l’Ajuntament, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i aquells mitjans que l’Ajuntament consideri escaients per a general coneixement, pel termini de 20 dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la informació pública existent.

  Si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, la proposta de Mapa   Proteccionista   quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es trametrà a la Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic (DGQAiCC) de la Generalitat de Catalunya.

    

  L’alcalde,

  Jose Manuel Rosario Jové

  Gratallops, 7 d'abril de 2017

  [+]

 • Març de 2017

  SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Diputació de Tarragona ha col·laborat amb un ajut econòmic de 2.649,12 euros, corresponents a la subvenció per a la gestió de plagues i espècies invasores en espais urbans i periurbans, convocatòria 2016.

  [+]

 • Març de 2017

  SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Diputació de Tarragona ha col·laborat amb un ajut econòmic de 2.212,56 euros, corresponents a la subvenció de Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2016.

  [+]

 • Març de 2017

  SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Diputació de Tarragona ha col·laborat amb un ajut econòmic de 2.727,92 euros, corresponents a la subvenció de Protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, línia d'Inversió, convocatòria 2016.

  [+]

 • Març de 2017

  SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Diputació de Tarragona ha col·laborat amb un ajut econòmic de 1.264,32 euros, corresponents a la subvenció d'Interessos de Préstecs del SAM, convocatòria 2016.

  [+]

 • Febrer 2017

  SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Diputació de Tarragona ha col·laborat amb un ajut econòmic de 5.683,67 euros, corresponents a la subvenció per a Actuacions de  Protecció de la salut pública per a la Seguretat a zones de bany (Piscina), convocatòria 2016.

  [+]

 • Gener de 2017

  SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Diputació de Tarragona ha col·laborat amb un ajut econòmic de 8.901,83 euros, corresponents a la subvenció del Programa d'Acció Municipal (PAM), línea de despesa corrent, anualitat 2016.

  [+]

 • Desembre de 2016

  SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Diputació de Tarragona ha col·laborat amb un ajut econòmic de 2.333,88 euros, corresponents a la subvenció de Protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, línia de manteniment, convocatòria 2016.

  [+]

 • OCTUBRE DE 2016

  SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Diputació de Tarragona ha col·laborat amb un ajut econòmic de 18.000,00 euros, corresponents a una subvenció extraordinària per la "II Fase d'Obres de reforma del Casal Municipal"

  [+]

 • 13 d’abril de 2016

  SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Diputació de Tarragona ha col·laborat amb un ajut econòmic de 999,70 euros, corresponents a la subvenció de Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2015.

  [+]


Agenda

RSS
 • 20/01/2017

  Festa d'hivern

  La Festa Major té lloc el dia 20 de gener per Sant Sebastià. [+]

 • 10/08/2017

  Festa Major

  La Festa Major té lloc el dia 10 d'agost, per Sant Llorenç. [+]© Ajuntament de Gratallops, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Priorat. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo